Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 'Shop Aan Zee'

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

SIRA éénmanszaak

Handelend onder de naam: Shop Aan Zee
Vestigingsadres: Overpoortstraat 76, 9000 Gent
Telefoonnummer: +32 465 00 95 65
Ondernemingsnummer/BTW-nummer: BE0667.905.227
Verantwoordelijke: Aron Sirjacobs

Contact: Je kunt onze klantendienst bereiken via het contactformulier of per e-mail via info@shopaanzee.be.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de webshop door een internetgebruiker. Door het platform te gebruiken, erkent de gebruiker deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij/zij de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Artikel 3 – Aanbod

De producten op de webshop worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om het aanbod goed te kunnen beoordelen. Ook de afbeeldingen van het aanbod zijn waarheidsgetrouw.

Je kunt de producten bestellen zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4 – Prijzen

De prijzen die vermeld worden op de webshop zijn inclusief btw (21%).

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, waarvoor Shop Aan Zee niet aansprakelijk is.

 

Artikel 5 – Leveringen en levertermijn

Zodra je een bevestigingse-mail hebt gekregen van Shop Aan Zee omtrent jouw bestelling, verbinden wij ons ertoe jouw bestelling te leveren aan het opgegeven leveringsadres. Deze levering gebeurt in een pakket via de post, door tussenkomst van myparcel.be.

De levertermijnen gaan van 2 tot 5 werkdagen tenzij er anders vermeld wordt op de website of in de bevestigingse-mail, of als er sprake is van overmacht.

Indien er klachten zijn bij ontvangst over de juistheid van de bestelling, of indien er gebreken zijn aan het product, dien je onmiddellijk onze klantendienst te contacteren.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Je kunt je bestelling op verschillende methoden betalen: iDeal, Bancontact en PayPal. Betaling van het aankoopbedrag is verschuldigd voor de sluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je bestelling te herroepen zonder opgave van redenen gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen, vanaf de dag dat je de bestelling in handen hebt gekregen. De ondernemer mag de consument vragen stellen omtrent de herroeping, maar de consument heeft geen antwoordplicht.  Om dit recht uit te oefenen moet je dit melden voor dat het termijn verstreken is via info@shopaanzee.be.

Shop Aan Zee betaalt het bij jouw bestelling betaalde bedrag terug, exclusief verzendkosten. Wij stellen de terugbetaling uit tot wij de bestelling ontvangen hebben, of tot jij een bewijs hebt geleverd dat de bestelling teruggestuurd wordt. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier waarop de bestelling werd betaald.

Jij kunt verantwoordelijk gehouden worden bij schade of waardevermindering aan de producten die het gevolg zijn van gebruik dat verder ging dan nodig om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van het goed vast te stellen.

 De bestelling van volgende goederen geeft geen recht op herroeping:

  • Gepersonaliseerde goederen
  • Producten met een houdbaarheidsdatum zoals voeding of dranken.
  • Goederen die beschadigd zijn
  • Goederen die niet kunnen worden teruggestuurd wegens hygiënische redenen.

 

Artikel 8 – Garanties

De wettelijke garantie van 2 jaar gelden ook op de goederen die je aankoopt via Shop Aan Zee. Indien er gebreken zijn aan het product na levering, dien je onmiddellijk contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Shop Aan Zee is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, andere objecten of aan derden dat veroorzaakt worden tijdens de levering van de bestelling. Shop Aan Zee is ook niet aansprakelijk voor schade aan de goederen die gebeuren door de levering van de goederen.

 

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is Shop Aan Zee niet aansprakelijk. Overmacht duidt op een onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen (zoals natuurrampen, overlijden, explosie, brand, overstromingen, …).

Shop Aan Zee moet in geval van overmacht geen schadevergoedingen of enige boetes betalen.

 

Artikel 11 – Wijzigingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden

Shop Aan Zee mag de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen zonder kennisgeving in functie van de aan de dienst aangebrachte wijzigingen, de evolutie van de wetgeving of voor elke andere gerechtelijke reden. De nieuwe algemene voorwaarden worden online geplaatst met vermelding van de wijzingsdatum en -plaats. Deze zijn ook onmiddellijk van toepassing.

 

 

Winkelmand

Meld aan

Nog geen account?